Griendtsveenpark.nl

             Donateurs van het Griendtsveenpark


Vanaf 01-01-2015 heeft het park een ANBI statis bij de belastingdienst. Dit houdt in dat giften gegeven aan een instelling die deze status hebben jaarlijks, in mindering gebracht kunnen worden op de belastingaangifte. U kunt daar dus gebruik van maken.
Op onze site kunt u daar alles over terug vinden, zie: www.griendtsveenpark.nl/index/Anbi

Dus beste Griendtsveenpark bewonderraar als u nog geen donateur bent maar wel belang heeft om het Griendtsveenpark te ondersteunen dan is dit een unieke gelegenheid.U kunt ons hierin steunen door donateur te worden voor minimaal € 15.- per jaar

- U wilt donateur worden van het Griendtsveenpark

Donateur worden kost u op jaarbasis € 15.- Het heeft een looptijd van 1 februari tot 1 februari. Hiervoor wordt aan donateurs een nota gestuurd, als die voldaan is bent u voor het jaar daarop donateur van het Griendtsveenpark. U ondersteunt dan het park, waar kinderen kunnen spelen en de dieren kunnen ontmoeten. Dat mensen met een handicap een waardevolle plek wordt geboden met een zinvolle dagbesteding. Waar leerervaringplekken zijn voor jongeren en re-integratie mogelijk wordt in samenwerking met instanties. Maar waar u ook zelf kunt genieten van de rust of een spelletje jeu de boules speelt in het mooie park. 

-Hoe word ik donateur. 

Hieronder is een link via ons emailadres, waar u zich kan registreren. Ter bevestiging krijgt u een e-mail bericht. In februari van het komende jaar, na het voldoen van de nota, kunt u zich tot donateur van het Griendtveenpark rekenen.

- Ja, Ik word donateur .

Bijvoorbaat dank voor uw aanmelding.

©2013 www.griendtsveenpark.nl
Door webmaster vernieuwd 15-02-2018 11:35:36