Griendtsveenpark.nl

Agenda                    

Agenda: Griendtsveenpark

Rommel- en Kleinveemarkt - zaterdag 1 september 2018

Op zaterdag 1 september 2018 vind weer aan de Berkenlaan (Griendtsveenpark) vanaf
09:00 uur de jaarlijkse Rommel- en Kleinveemarkt plaats. Voor een ieder die zijn of
haar spullen willen verkopen is er een standplaats beschikbaar. Verder zullen er
weer mooie prijzen te winnen zijn bij de stand van de Buurtvereniging.  Bij het Griendtsveenpark wordt de innerlijke mens weer flink verwend door de verkoop van lekkere broodjes, snacks en drinken.

Hint voor mensen die op de markt hun waar willen verkopen.
-1 Kom op tijd naar de Berkenlaan. bv 6.00 uur.
-2 Bij aankomst,verkoopplekken aansluitend opvullen vanaf het park naar beide zijden.
- Dit voorkomt dat men bij uitladen van product uit auto's op elkaar gewacht moet
- worden en er geen "open" verkoopplekken aan de straatberm overblijven.
-3 Aan het eind van de markt, wordt alles netjes achter gelaten.
-4 De kosten zijn € 5.- en worden tijdens markt afgerekend.

 

Vragen over, of verkoop dieren:  's Morgens op werkdagen bij de parkkantine of 'smorgens op werkdagen bellen naar de parktelefoon op nummer 06-17 86 26 43 of  per mail naar info@griendtsveenpark.nl.

               

 

 

-

©2013 www.griendtsveenpark.nl
Door webmaster vernieuwd 15-02-2018 11:26:12